Att se och göra

Större evenemang

De flesta större arrangemangen i byn händer i bygdegården och i hamnen. På sommaren har mången fest hållits i hamnen och där några även kommit in stilmässigt med båt. På vintern är det främst i bygdegården vi huserar och då främst i stora salen.

Promenader

Det finns trevliga skogsstigar att ströva omkring på. Uppi Marka finns Lambertstigen från byavägen till Markakojan. Nedre stigen som börjar och slutar vid byavägen tar dig förbi gamla gårdsplatser. Det är även väl värt att ta en mer ansträngande promenad upp längst belysningslinjan från Skenängen upp till Torrkölen.

Över Gussön går en stig som börjar uppi Berget och går över Södra Middagsberget för att sluta vid Rågholmssundet.

Runt Yttre Lakaviken går en 3,5 km lång slinga i byakärnan som tar dig förbi gamla gårdar, nya villor, bygdegården, hamnen, hästhagar, Ronningen och majbraseplan.

Se byns historia

På sidorna om byns Natur och kulturhistora finns många platser presenterade väl värda en kortare promanad. Exempelvis en fältspatgruva, en labyrint och Junkerhamnsstenen.

Bad

Resargrundets badplats är långgrunt så den passar för mindre barn och hundar. Kanalen är egentligen utloppet på Lakabäcken och båthamnen. Den är populär bland de äldre barnen att hoppa i framför allt för båtarnas svallvågor.

Löpning och skidåkning

Elljusspåret uppi Backen för löpning sommartid och skidåkning vintertid. Det är en beredd löpslinga som följer terrängen.

Jakt

Sundoms Jaktklubb bedriver småviltsjakt och älgjakt och förfogar totalt över 3300 ha skogsmark. 

Skoter

Här finns vintertid fina skoter- och skidleder med ett flertal kojor med grillplatser som utflyktsmål.

Kojor och grillplatser

Markakojan 1,5 km upp längst Lambertstigen uppi Marka är lätt att gå till. Vintertid finns det skoterled.

Skatakojan ligger 5,5 km från Bygdegården ute vid havet.

Kantarberget har en grillplats med vindskydd och en utsikt över Furufjärden.

Brännästräsket är populärt under den frusna säsongen som mål för en skotertur. Det finns en grillplats. Sommartid är det ett litet äventyr att ta sig dit.