Om Sundom

Sundom är en vacker kustby 3 mil norr om Luleå. Byn har en ålderdomlig prägel med många gamla gårdar. Den nya bebyggelsen har på ett fint sätt smält in i mängden.

Det öppna landskapet kring sjöarna Östra och Västra Lakaviken, de södra bydelarna på Gussöns backar och höjder, de norra bydelarnas blygsamma sluttning och det öppna havet i öster ger byakärnan dess egna speciella karaktär. Av Sundoms ca 137 bebodda fastigheter ligger de flesta i närheten av de två sjöarna. Från en del av byn har man även utsikt över småbåtshamnen och Sundomsfjärden, som är en vik av Bottenhavet.

Trots sin närhet till havet ligger byns högsta topp, Södra Middagsberget, mer än 65 meter över havet. Landskapet förändras på grund av strandförskjutningen, med landhöjningen på dryga 8 mm per år som viktigaste komponent.

Vår vackra skärgård nyttjas av entusiastiska båtägare som har sina fritidsbåtar förtöjda i Sundoms hamn, omtalad för sitt vackra läge och för att de gamla sjöbodarna bevarats så fint.

Byns förbindelse till E4:an är den nuvarande Sundomsvägen, som egentligen är rester av den ursprungliga kustlandsvägen med anor från slutet av 1400-talet, och som utgjorde Sveriges förbindelse med Finland.

En liten film om en stor by