Se historiska platser och gårdar

Sundoms Hembygdsförening gjorde en inventering av historiska platser och hus tillsammans med äldre personer i byn och det mynnade ut i en tryckt inplastad tablett. Det viktigaste var att dokumentera platserna för bebyggelsen som funnits i byn där dåtidens torpare och inhysingar bodde. Information som annars skulle ha gått förlorat. Den informationen har nu förts över till Google MyMaps för att enklare hitta till dessa platser med hjälp av en telefon.

Som utvidgning av tidigare arbete finns nu även gårdar och hus tagna från gamla kartor. De är uppdelade på separata lager efter vilken karta (1645, 1709, 1785 och 1821) de först är angivna på. Det har inget med det egentliga byggåret att göra utan är endast det första visuella beviset på existens.

Markörer för gårdar anger ungefärligen mitten av gårdsplanen och inte byggnader. De gamla namnen på gårdarna har oftast uppkommit av någon som har bott där, men det betyder inte nödvändigtvis att det är namn på de som först bodde där.

Google MyMaps

Länk till Sundoms historiska platser och gårdar på Google MyMaps.
http://tinyurl.com/2nr7r4ac

Läs av QR-koden nedan med telefonen för ett enkelt hamna rätt.

Tablett

En uppdatering av hembygdsföreningens tablett pågår. Framför allt har gårdarna från 1645 års karta lagts till.

Du kan nu hämta och skriva ut den senaste versionen. Den är i storleken A3 (420×297 mm) och därför oläslig om den skrivs ut som A4. Hämta här: Historiska_platser_och_gårdar_i_Sundom_A3