Sundoms Bygdegårdsförening

Föreningen förvaltar och vårdar byns bygdegård och ser till att den är ändamålsenlig för byns behov. Sundoms föreningar nyttjar lokalerna utan kostnad men bygdegårdsföreningen hyr även ut lokaler till organisationer, företag och enskilda personer för olika evenemang. Externa hyresgäster har i allt större utsträckning upptäckt ett bra och prisvärt alternativ på ”lagom” pendelavstånd från Luleå för konferenser och möten.

Historik

Sundoms Bygdegård uppfördes under åren 1945-49 på byamark, där den gamla skolbyggnaden hade stått. Byborna skänkte timret. Byggnadsarbetet utfördes på frivillig väg och många bybor gjorde stora arbetsinsatser.

Byggnaden stod klar för invigning våren 1949. Den förening som då bildades för att förvalta bygdegården hette Sundoms Bad- och Bygdegårds-förening. Nuvarande förening bildades den 27 februari 1983 och fick namnet Sundoms Bygdegårdsförening, och har varit medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund sedan 1985.

Bli medlem

Årsavgiften för medlemskap är 200 kr/hushåll och år. Medlemmar i bygdegårdsföreningen får ett reducerat pris på hyra av bygdegården och dess lokaler. 

Kassör:Lena Holmqvist
Telefon:070-623 81 45
E-post:lena.holmqvist@gmail.com

Lokaler

Det bedrivs ett flertal olika verksamheter i gården och det finns olika lokaler för många behov. Stora salen med scen och full teknisk utrustning för teater, konferenser och middagar för upp till 130 personer. Salen fungerar även för motionsgympa. Lilla salen för max 20 personer används i första hand vid styrelsemöten och liknande. Det finns ett fullt utrustat kök med modern utrustning. I källaren finns även gym, bastu och teaterloge. På baksidan av huset finns en stor nybyggd veranda.

Målningarna på sidorna och ovanför stora salens scen är utförda av den kände Luleåkonstnären Fritiof Eriksson.

Bokning och mer information

För bokning av bygdegården se sidan Hyra Sundoms Bygdegård.