Sundoms Hembygdsgrupp

Sundoms Hembygdsförening uppstod ur en grupp vilken 1995 startade som en byautvecklings- och studiegrupp. Den 5 december 1997 hade studiegruppen ett sammanträde då det beslöts att föreningens namn skulle ändras från studiegrupp till hembygdsförening. Sundoms Hembygdsförening antog stadgarna den 3 februari 1998 och ingick i Sveriges Hembygdsförbund.

Sundoms hembygdsföreningen lade ner som förening 2018, pga svårigheter att få ihop en styrelse. Man fortsätter dock finnas som Sundoms hembygdsgrupp, som går under bygdegårdsföreningen. Gruppen har som mål att främja kunskapen och känslan för hembygden och att verka tillsammans med andra kulturvårdande organisationer.

Föreningen får en vänort

En sommarkväll 1996 fick Inga-Britt och Alvar Nilsson besök av ett par som sade sig vara från Sundom i Österbotten. De hade passerat vid skylten ”Sundom 6” vid E4 och blivit nyfikna, eftersom de kom från en by med samma namn. Paret hette Boris och Gurli Luden och det blev kontakt mellan de båda familjerna.

När sedan Else-Britt Lindblom fann byn Sundom i Österbotten, presenterad med egen hemsida på internet, kontaktades sekreteraren Bertel Sund i Sundom Bygdeförening (den kallas så) och denna trevare resulterade i en mycket intressant resa 1997 till Vasa-Sundom, som byn kom att kallas av sundomsborna.

Hembygdsföreningen här i vårt Sundom hade 1998 besök från Vasa-Sundom och en grupp från Sundoms Hembygdsförening besökte Vasa-Sundom efter inbjudan till deras jubileumsår 2000. Bygdeföreningen i Vasa- Sundom blev även inbjudna till vårt jubileumsår 2002.
Det mellanfolkliga utbytet känns mycket värdefullt. Byarna har fått vänner, inte bara kontakt.

Studieverksamhet

Under de år som gått har Sundoms Hembygdsförening haft studiecirklar och kurser såsom: Sundom förr och nu, Lyssnat på bandinspelningar, Bondska, Friskvård, Små nära ting. De har även låtit trycka vykort över hamnen i Sundom samt Månsken över Gussöskatan. Korten har haft strykande åtgång och såldes i en nyutgåva under Sundoms 500-årsjubiléum, år 2002.

1998 togs frågan om ett labyrintbygge vid badplatsen Resargrundet upp. Under Lena Sundvalls ledning förverkligades planerna och år 2000 byggdes en labyrint, där ett flertal medverkade. Labyrinten är en omtyckt lekplats för barn som kommer till badplatsen

Gårdarna i Sundom
Kontaktperson:Bo Söderberg
Telefon:070-264 47 80