Se byns natur och kulturhistoria

Upptäck Sundom är en informationsbank med 20 särskilt intressanta platser med en spännande natur eller kulturhistoria. Varje plats är beskriven på ett grafiskt informationsblad och med en GPS-angivelse. Det finns även en karta med alla platser inlagda. Med cykel eller till fots kan man besöka platserna.