Byns histora

Namnet Sundom

Namnet Sundom härstammar från byns läge ”vid sunden” och på dialekt kallas byn ”nedi såta”, eftersom ”såt” är dialektord för sund. Namnet Sundom är därför en gammal dativform av ordet sund i plural.

En annan, mindre vetenskaplig, förklaring är att namnet kommer sig av att det är ”sund runder om”.

Minst 500 år

Det första skriftliga beviset är från år 1502 i ett pergamentbrev som beskriver en dombeslut, så vi väljer att räkna från det. Obevisat men självklart fanns byn på 1400-talet. Troligen ännu tidigare.

Årtalet 1502 är orsaken till varför vi firade byns 500-årsjubileum år 2002.

Sägnen om Junkerhamnstenen

Anders Junker var Birkarl och var på hemväg tillsammans med sina söner Knut/Markus, Erik och Jöns från en handelsresa till Finland. Under en storm utanför Gussön grundstötte de på den stora undervattensstenen. Som så många genom åren fann de tre sönerna en god plats att bo på.

Här skiljer sig berättelserna. Vissa vill placera den första broderns gård till Östibyns Knuss medan andra vill placera den till Västibyns Gammel Markus. De två andra byggde sina respektive gårdar Ärik/Frek och Joons uppe på Backen.

Det finns naturligtvis fler som vill knyta någon av de tre bröderna till sin hemgård och därmed varierar deras namn, men stommen i sägen är densamma.

 Källa: Else-Britt Lindblom

Havsnivån

Havsnivån i slutet av 1400-talet låg på 4,0 till 4,3 meter över dagens nivå enligt beräkningar av strandförskjutningen och havsnivån orsakad av landhöjningen.

Det gör att Junkerhamnsstenen låg verkligen och lurade under ytan som en väl dold fara för sjöfarare. Byn grundades som sagt senast på 1400-talet och detta kan sammanfalla på ett behändigt sätt med en eventuell grundstötning som sägnen om stenen berättar.

Stenen har de senast 200 åren varit ett svårligen förbisett landmärke vid Gussöns strand.

 Källa: Risto Pekkala