Kommunikation och service

Eget fordon

Genom byn går den gamla riksvägen som ansluter byn till E4:an 5 km bort från väst och fortsätter norrut ca 10 km till Råneå.

Buss

Det går anslutningsbussar mellan Sundom och E4:an för vidare färd med Länstrafikens stora bussar. Sök efter linje 222 och 224 i Länstrafikens tidtabeller och kombinera dessa med lämplig tur som stannar i Börjelslandet.

Handel

I grannbyn Persön finns bensinstation med restaurang. I Örarna finns en matbutik. Råneå 1 mil bort är ett större samhälle med ett större utbud. Missa inte att se om företagen i byn har det du söker.

Skola och förskola

I Persön 1 mil bort finns Persö förskola och Persöskolan har från förskoleklass till och med mellanstadiet. Råneskolan har högstadiet.

Vård och omsorg

Närmsta hälsocentral ligger i Råneå. Kommunens hemtjänst utgår från Råneå, och där finns även två äldreboenden.

Boende

Byn består nästan uteslutande av egna hem spridda runt Lakavikarna och i Gussön (baki ön).

Den gamla skolan är nu lägenheter som ägs och förvaltas av kommunen. I bygdegården finns en lägenhet. Det finns sällan något ledigt så det gäller att vara alert.

Bokbuss

Biblioteken i Norrbotten besöker byn med bokbussen en gång i månaden och stannar då vid Bygdegården. Se tidtabell.