Östlings Trafik

Företaget består av två åkerier: Östlings Trafik AB och dotterbolaget Luleå Betongtransporter AB. Båda företagen är anslutna till BDX. Beroende på säsong har vi mellan 30-40 anställda och förfogar över ca 25 maskiner av olika slag och ca 10 lastbilar.

ÖstlingsTrafik AB har inriktningarna:
Industri: Där utför vi en rad olika uppdrag åt tex SSAB,LKAB mm.
Linjearbeten: Där har vi 4 grävlastare som utför service och nybyggnad av elnät åt Luleå Energi.
Grus och Ballast: Där utför vi maskintjänster åt krossföretag i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Luleå Betongtransporter bedriver betongtransport och betongpumpning samt transporter av byggmaterial och div anläggningstransporter.

Kontaktperson:Fredrik Östling, VD
Telefon:070-332 23 64
Arbetsledare:Andreas Östling
Telefon:070-689 45 51
Telefon kontor:0920-25 55 75
Besöksadress:Backarvägen 45, 975 98 Luleå
Webb: http://www.ostlingstrafik.se/