Furufjärdens Skoterförening

Sundoms skoterförening bildades den 9 februari 1993. Vid årsmöte 1998 beslutades att Sundoms skoterförening skulle gå samman med föreningarna i Persön, Brändön och Örarna, bilda en gemensam förening som registrerades under namnet Furufjärdens Skoterförening.

Aktiviteter

Den nya föreningen har åstadkommit mycket fina skoter- och vandringsleder inom regionen. För nuvarande är c:a 80 kilometer leder iordningställda och uppmärkta inom byagruppen varav c:a 47 kilometer inom Sundoms by. Under de senaste åren har mycket ideellt arbete nedlagts på att förbättra lederna. Ett arbete som pågår fortlöpande. Alla markägare har varit positivt inställda till iordningställande av leder. Det är till fördel för alla parter att skoteråkarna håller sig till utstakade leder. En koja som kallas ”Hällakojan” finns iordningställd vid Storviken. En nyrenoverad koja finns även uppe på ”Marka” och kallas just för ”Markakojan”. Varje år anordnar föreningen en skoterdag, där alla bybor är välkomna. Då serveras hamburgare, korv, kaffe eller läsk. En trevlig dag då byn umgås.

Kontaktperson:Fredrik Östling, Ordf.
Telefon:070-332 23 64
Facebook:https://www.facebook.com/groups/2137211883275766
För info om medlemsskap mmhttps://furufjardensskoter.blogspot.com