Gamla kartor över byn

Här visas några exempel på kartor från förr. På Google Drive finns en stor samling kartor och dokument över byn. Den mest intressanta delen är den stora samlingen originalkartor som bilder som hämtats från Lantmäteriets historiska kartor.

1645

År 1645 kom en lantmätare utsänd från Stockholm för att kartlägga norra Sverige. De blev ofta rena konstverk. Första kartan nedan bildserie visar byakärnan.

Andra bilden i bildserien är byakartan från 1645 överlagd med dagens vägar och fastigheter inpassade. Inpassningen baseras på gårdarnas placering med teorin att lantmätaren hade lättare att mäta in gårdsplatserna i relation till varandra (trigonometri), men la till resten av landskapet med konstnärlig frihet.

Sista bilden visar kartblad för byns mark på Sandön och inre Lakaviken med vägen till Börjelslandet.

1709

1709 års karta var den första att numrera hemmanen så som de gäller än. Tyvärr är de ritade i olika stora bitar utan hänsyn till norr. Här bara översiktsbilden.