Gamla kartor över byn

Här visas några exempel på kartor från förr. På Google Drive finns en stor samling kartor och dokument över byn. Den mest intressanta delen är den stora samlingen originalkartor som bilder som hämtats från Lantmäteriets historiska kartor.

1645

År 1645 kom en lantmätare utsänd från Stockholm för att kartlägga norra Sverige. De blev ofta rena konstverk. Första och sista bilden nedan är resultatet.

Andra bilden i serien är ett exempel med dagens vägar och fastigheter inpassade och lagda över byakartan från 1645. Inpassningen baseras på gårdarnas placering med teorin att lantmätaren hade lättare att mäta in dessa i relation till varandra (trigonometri), men la till resten av landskapet med konstnärlig frihet.

1709

1709 års karta var den första att numrera hemmanen så som de gäller än. Tyvärr är de ritade i olika stora bitar utan hänsyn till norr. Här bara översiktsbilden.