Startsida

Sundom är en vacker kustby med en idylliskt belägen fritids- och fiskehamn. Landskapet är kuperat och byn är utspridd längs ett vitt utbrett vägnät. Många gamla gårdar är väl bevarade och byn har en ålderdomlig prägel. Den nyare bebyggelsen smälter väl in i miljön. 

Byn ligger 3 mil norr om Luleå centrum och här bor cirka 310 personer. Många är unga barnfamiljer men här trivs människor i alla åldrar. Utmärkande för Sundom är ett rikt föreningsliv och en stor gemenskap. Vår fina bygdegård är ett nav för gemenskapen i byn.

Sundom är en levande landsbygd och här finns det idag flertalet kor och hästar. På en gård bedrivs köttproduktion med cirka 200 djur. Hästhållningen i byn med både rid- och travhästar bidrar till att hålla landskapet öppet.

Dela:

Kommentera