Busstider i Sundom

lanstrafiken-norrbotten

Länstrafikens bussar till och från Luleå busstation, med anslutningsbuss (Börjelslandet) linje 222 till och från Sundom.

Tidtabellen gäller tillsvidare. 

Sundom – Luleå

6.54 – 7.55 (linje 20)
8.53 – 9.45 (linje 20)

Luleå – Sundom
14.00 – 14.45 (linje 20)
16.35 – 17.19 (linje 20, 100)
17.10 – 17.50 (linje 55)

Dela:

Kommentera