Crearo Utveckling AB

Crearo Utveckling ABCrearo Utveckling AB hjälper organisationer att planera, designa och producera helt skräddarsydda interaktiva utbildningar för webben och mobila enheter (eLearning).

Beskrivning
Crearo Utveckling AB designar och producerar helt skräddarsydda, pedagogiska och interaktiva utbildningar eller andra informationslösningar inom valfritt ämnesområde via en länk till mottagarnas enheter.

En eLearning-utbildning kan bidra till att:

– Sänka utbildningskostnaderna
– Sänka kostnader för produktionsbortfall
– Öka tillgängligheten och inlärningsförmågan
– Sänka supportkostnader i intern support
– Underlätta underhållet av utbildningar
– Underlätta framtagning av utbildning på flera språk
– Underlätta försäljningen av en produkt/tjänst för en säljorganisation

 Crearo Utveckling – gör det komplicerade enkelt!

Kontaktperson: Maria Jonsson, Gussövägen 83, 975 98 Luleå
 
Telefon:                 070-349 00 89
 
Webb:          http://www.crearo.se
Dela:

Kommentera