Sundoms Byablaska

Sundom har sedan februari 1997 producerat en egen byatidning. Den kommer numera ut 2 ggr/år och delas ut gratis till alla bofasta innevånare i Sundom. För övriga intresserade finns möjligheten att prenumerera på tidningen för 75 kr/år.

Utgivare:   Sundoms Byautvecklingsgrupp
Ansvarig utgivare/
Prenumerationsansvarig:
 
Mona-Lisa Nilsson 070-657 98 86                                                                                Vill Du prenumerera, byta adress eller avsluta prenumeration, skicka ett mejl till: jorgen@sundom.se eller ring Jörgen Jonsson Tel: 072-745 18 95   
Redaktion/Textredigering
  
Maria Jonsson, Mona-Lisa Nilsson, Gunilla Ståhl
 Tryck: Kopieringsservice i Luleå AB
Prenumeration: 75 kr/år – 2 nr/år (Gratis för bofasta i Sundom)
Annonsering: Helsida 800 kr
Halvsida 400 kr
Kvartssida 200 kr
(Gratis för föreningar och privatpersoner i Sundom)
E-post: byablaskan@sundom.se
Utgivningstider under 2015  Nr 2: manusstopp 30 september. Utgivning okt-nov 2015.

 

Dela:

Kommentera