Hej alla bybor!

BGFGlöm inte att betala in medlemsavgiften till bygdegårdsföreningen, om ni inte redan gjort det. Tänk på alla förmåner ni får!

BG: 5322-7492 Sundoms Bygdegårdsförening 150 kr/år.

 

Avgifter för medlemmar i Bygdegårdsföreningen som betalat medlemsavgift för innevarande år.

 Vuxna

 • Övre planet, dygn och påbörjad dag 400 kronor per dygn eller dag
 • Hela huset, dygn och påbörjad dag. 600 kronor per dygn eller dag
 • Annan mindre lokal 200 kronor per dag /kväll
 • Övrig utrustning som bord, stolar, 3*6m tält etc. 500 kronor per dygn/dag.
 • Övrig utrustning som bord, stolar, 6*8m tält etc. 1 000 kronor per dygn/dag.
 • (Bastu, gym, ungdomslokal utan kostnad).

 Barn och skolungdom från byn.

 • Valfri lokal begränsad tid Kostnadsfritt

I de fall där barn/ungdomsaktiviteter omfattas av stöd från studieförbund/motsvarande och berörd organisation/hyresgäst erhåller lokalkostnadsbidrag utgår avgift motsvarande detta bidrag.

Övriga privata/offentliga organisationer betalar hyra enligt prislista.

Avgifter för icke medlemmar

 • Övre planet, dygn och påbörjad dag 1 500 kronor per dygn eller dag
 • Hela huset, dygn och påbörjad dag, hela huset 2 000 kronor per dygn eller dag
 • Bastu, gym, annan mindre lokal 500 kronor per dag /kväll

(Övrig utrustning som bord, stolar, tält, köksmaterial och liknande hyrs inte ut till icke medlemmar).

Avgifter för Sundoms föreningar/motsvarande

 • Föreningsmöten/ motsvarande, oavsett lokal Kostnadsfritt
 • Fester, andra tillställningar utan externa intäkter Kostnadsfritt

 I de fall där föreningsaktiviteter omfattas av stöd från kommun, studieförbund/motsvarande och berörd organisation/hyresgäst erhåller lokalkostnadsbidrag utgår avgift motsvarande detta bidrag. Förening i byn kan träffa överenskommelse om årskostnad/avgift istället för löpande avgifter. Den person som kvitterat ut nyckel ansvarar för återställande av lokal, möblemang, städning etc.

 Exempel på hur avgift beräknas

 • Om man har fest/motsvarande lördag kväll, möblerar/dukar lördag förmiddag och städar söndag förmiddag utgår avgift för ett dygn.
 • Om man har fest/motsvarande på lördag och möblerar/dukar på fredag kväll samt städar på söndag utgår avgift för två dygn.

 Städning

Alla som nyttjar bygdegården ska städa de lokaler man använder. Bygdegårdsföreningen tillhandahåller material och städning ska göras enligt städinstruktion som finns anslagen.

När hyresgäst inte själv vill svara för städning, debiteras arbetskostnad till ett minimipris om 500 kronor per timme, om inte annan överenskommelse träffats i förväg.

 Styrelsen 

 
Dela: