månadsarkiv: mars 2015

Manusstopp för Byablaskan

Nästa nummer av Byablaskan är planerad att komma ut under april-maj 2015. Vi hoppas få många bidrag från bybor och föreningar samt företag i Sundom!

Manusstopp är den 24 mars och vi i redaktionen ser fram emot många bidrag både i form av texter och bilder/foton.

Alla manus skickas till : byablaskan@sundom.se

Redaktionen för Byablaskan tackar på förhand!

Annelie Johansson, Mona-Lisa Nilsson, Maria Jonsson och Gunilla Ståhl