månadsarkiv: januari 2015

Bredbandsinformation

Hej
Nu är fiberprojektet i sitt slutskede. Hörde ryktas att alla nu har fått sin fiber ansluten i huset och fiberkonverter på plats.
Viktig att ni ansluter strömadapter för fiberkonverter till eluttaget. Gör det snarast möjligt!
Detta ska göras för att Eltel ska kunna mäta upp fibern innan de lämnar över till LUNET. Det som händer när ni sätter i strömmen är att en blå lampa tänds och den kommer att slockna efter några minuter eftersom fibern inte är aktiv, det är helt i sin ordning. När allt är klart kommer ni att få ett brev från LUNET och då kan ni köra igång fibern enligt instruktion i brevet.
En bra sak att veta är att det inte går att använda fibern förrän det lyser en blå power lampa och en grön fx lampa på convertern.
Hjälp till och sprid denna information till era grannar.

Hälsningar Kenneth Nilsson