månadsarkiv: september 2014

Torsdagskafé i Bygdegården

Den 2 oktober kl 13.00 – 15.00 är det torsdagskafé i Bygdegården. Underhållning av komikern Åsa Ivarsdotter från Riksteatern samt Rickard Tjernlund på piano. Inträde 50 kr/person. Välkommen till en trevlig eftermiddag!

Info från Byablaskan

Hej !

Byablaskan kommer ut under november  2014 och vi vill påminna er om att stoppdatum för att lämna in bidrag/manus är söndag den 19:e oktober

Bidrag/manus, både texter och bilder, skickas till:

byablaskan@sundom.se

Vi ser fram emot ett bra höstnummer och tackar på förhand för din eller din förenings medverkan!

 

Vänliga hälsningar

Byablaskans redaktion/ Gunilla

 

VIKTIG INFORMATION FIBERNÄT

Ni måste täta slangarna ni har grävt ned, alltså tejpa ändarna eller se till att proppar som fanns vid slangtrumman sitter i båda ändar.
Kommer annars att leda till stora problem vid fiberblåsningen.

Kenneth

Informationsträff Fibernät 16/9 Kort sammanfattning

Den 16 september samlades ett ganska stort antal personer i Bygdegården för att höra om den kommande fibernäts utbyggnaden i Sundom.

Representanter för Luleå Kommun, Lunet, BDX och Eltel var närvarande.

Byggandet av nätet påbörjas redan onsdag den 17 september i början av Sundom.
Man har förhoppning att grävning bör vara genomförd inom ca 4-5 veckor.
Installation av fiberutrustning sker därefter och beräknas genomföras under november och december månad. Tjänster förhoppningsvis före nyår.

Vad ska vi göra?
Vi ska gräva ner en slang och tillhörande märkband på vår egen tomt. Gör det så snabbt som möjligt och helst innan de gräver vid vägen.
Slang och märkband (2 olika) kan hämtas vid korsningen Sundomsvägen/Åkerstrandsv.

Slang bör grävas ned minst 30 cm under backen.
Under den slang som ska läggas ut läggs ett märkband som innehåller en metalltråd vilket gör det möjligt att söka fiber.
Ca 10 cm ovanför slang läggs ett grönt märkband så att om man gräver kommer man att se att här ligger fiberkabel till mitt hus. Runt slangen ska stenfri jord (helst sand) läggas.

När man grävt diket för slang mäter man upp längden och lägger till 1 meter vid vägen och 3 meter vid husvägg. Valfritt var i huset man vill gå in.
För er som har jordbruksfastighet kommer man att gräva till 25 meter före hus.

Eltel kommer att göra håltagning i vägg och därefter montera fiberutrustning direkt över hål vilket gör att det inte kommer att synas någonting på insidan. I närheten av fiberutrustning bör det finnas ett eluttag.
När all slang är utlagd inom Sundom kommer man att börja blåsa in fiber i alla slangar.

Några hade diskussioner med BDX och Eltel efter mötet. De vill gärna att ni kontaktar dem så att inget kommer att missas.
Har ni några andra frågor så finns kontaktuppgifter nedan.

Vid pennan Kenneth Nilsson
(denna information finns även på Sundom.se och Vi som gillar Sundom)

BDX – Stefan Berggren – 070-584 37 38
Eltel – Stefan Karlsson – 072-709 68 14
Byggansvarig – Sven Pettersson (Ramböll) – 070-584 37 38
Lunet – Jörgen Furberg – 0920-23 61 15
Luleå kommun – Katarina Hökfors – 0920-45 41 01