månadsarkiv: februari 2014

Bredband via fibernät

1012682_10202700677310756_1713645708_n

Klicka på bilden så blir den större.

Tisdag den 18 februari hade vi en information om det kommande bredbandsnätet via fiber.

Uppslutningen var mycket bra och ca 75-80 personer deltog på mötet.
Nedan kortfattat vad vi pratade om.

Luleå kommun kommer att genomföra fiberprojekt i ett antal byar inom Luleå området.
Projekten genomförs i en viss turordning som bestäms av antal innevånare och antal företag.
Sundom hamnar då på plats 4 av de aktuella byarna.

När
Fibernätet är tänkt att byggas under sommar/hösten 2014. Enda reservationen är om inte avsatta projektpengar kommer att räcka. Vid fråga till kommunen så fick vi svaret att ”Sundom är ganska säker”.
Vi ser därför med stor förhoppning fram emot att fibernätet byggs i sommar. Skulle det mot förmodan inte bli av så är det sommar/höst 2015 som är aktuellt.

Varför ett fibernät
Fibernätet är en viktig funktion i byar liknande Sundom. Många olika tjänster skapas som kräver allt högre kapacitet.
Dessutom kommer Telia att sluta underhålla befintligt kopparnät som används för de ADSL tjänster som finns i Sundom i dagsläget. Så småningom kommer kopparnätet att upphöra.
Ett fibernät ger också mycket högre kapacitet. En jämförelse med det vi har idag ADSL där max kapaciteten är 24Mbps och ett fibernät där hastigheter finns som standard på ca 1000Mbps (1Gbps).
Teknik finns redan idag då man på en fiber kan överföra 14 000 000Mbps (14Tbps).
Viktiga tjänster som redan börjar användas är E-Hälso tjänster som t.ex. kan hjälpa att kontinuerligt stödja sjuka människor i hemmet.
En anslutning till ett fibernät kommer inom 5-10 år att vara lika viktigt som vi just nu anser att el, vatten och avlopp är.
Dessutom kommer en fastighets värde att öka minst lika mycket som kostnaden för anslutningen.

Var byggs nätet
Fibernätet kommer att byggas inom Sundoms by enligt bifogad bild.
(Bilden i slutet kanske inte visare hela området. Maila isåfall mig så får ni den som en fil)
Sundoms ytterområden är dock inte med (Laduviken, Timmerviken och Gussön). En fiberlösning till dessa områden kan bli aktuell först när kommunen beslutar starta framtida, nytt bredbandsprojekt.
Luleå kommun har i projektet tagit med mer fastigheter än som egentligen är underlaget. Vi kommer dock att få betala extra för grävning till ett antal fastigheter men inte för fiberkabel och arbete med dragning av fiberkabel till dessa fastigheter.

Beslut
På vår information fanns det ett viktig beslut att ta och det var om Sundom skulle solidariskt ställa upp och betala kostnaden för grävning till berörda fastigheter. Omröstning skedde där en från varje fastighet fick lämna en röst.
Resultatet blev att 85% svarade att vi solidariskt skulle dela på kostnaden.
Därför fastställde mötet att vi solidariskt delar på kostnaden för grävning till berörda fastigheter.

Vilka kostnader gäller då för fibernätet?
Luleå kommun har beslutat att anslutningsavgiften för privata ska vara 10 000 SEK. För företag är det samma avgift men då tillkommer moms. En jämförelse med avgifter i Luleå stad visar att man där har ungefär samma avgifter.
För den extra grävning som vi får betala tillkommer en avgift.
Villkoret är att vi blir minst 70 som ansluter oss (annars gäller inte beslutet).
Vid 70 anslutningar blir tilläggskostnaden 6 900 SEK vilket ger en total anslutningsavgift på 16 900 SEK.
Vid 100 anslutningar (vilket var siffran vid intresseförfrågan) så blir avgiften totalt 14 900 SEK.
Observera att detta är en engångsavgift.
Den som vill ansluta sig efter projektet kommer att få betala 17 000 SEK plus material och arbete från närmaste kopplingspunkt.

Som fastighetsägare ansvarar vi för att lägga ner en slang från fastighetens tomtgräns och se till att slangen avslutas inne i huset. Projektet kommer sen att blåsa in fiber via denna slang och sätta upp utrustning.
För en jordbruksfastighet som kan ha långt från tomtgräns till hus gäller att projektet bekostar grävning fram till ca 30meter från hus.

Månadskostnader tillkommer bara om man vill nyttja tjänster via nätet.
Dagens kostnad för ADSL är 225 SEK/månad + avgift till tjänsteleverantör på 45 SEK/månad för 24 Mbps.
Kostnad via fibernätet hämtat från de avgifter som finns i Luleå är 190 SEK/månad samt ett tillägg på 80-130 SEK/månad till tjänsteleverantör för 1000 Mbps. Gör att vi kan få mycket mer kapacitet för ungefär samma månadsavgift.

Vad kommer hända nu
En grupp kommer att komma runt till alla boende i Sundom för att få besked om fastigheten ska anslutas till fibernätet.
Vi är då mycket tacksamma om underskrift av avtalet kan göras i samband med besöket. Vill man fundera så får man givetvis göra det.

Vi kommer också att behöva inhämta tillstånd av vissa markägare där ledningar ska dras fram. Planering av projektet visar på att man kommer att följa efter våra vägar, inte gena över ängar eller liknande.

Har ni några funderingar får ni gärna kontakta mig så ska jag försöka svara på era frågor.

Hälsningar Kenneth Nilsson, 070-634 69 00 eller via mail kenneth.a.nilsson@me.com

 

 

Viktig Informationsträff om Bredband med fiber i Sundom.

Tisdag den 18 Februari kl. 19.00 i Sundoms Bygdegård. 

Alla är välkommen till information om hur ett fibernät är tänkt att byggas i Sundom troligen sommaren 2014.

Det finns ett för byn viktigt beslut som vi bör fatta tillsammans. Vi hoppas därför att så många som möjligt kommer till bygdegården.

Några av de punkter vi kommer att ta upp är:

* Varför bör man ansluta sig till fibernätet.
* Vad ska vi göra själva och vad görs av de som bygger nätet.
* Vilken utbredning av nätet är planerad.
* Vad kommer det att kosta oss som ansluter till nätet.

Välkommen och vi bjuder på fika!
Byautvecklingsgruppen

Byablaskan

Nytt nummer av Byablaskan kommer ut under Mars månad. Manus stopp är satt till den 20 februari. Bidrag skickas till: byablaskan@sundom.se